Personvernerklæring

Dette varselet er ment å gi informasjon om hvordan dine personlige data behandles av Holtan Bil as. Heretter kalt Holtan.

 

Holtan kan behandle data om deg hvis du er eller har vært en person eller ansatt av et selskap, som har kjøpt tjenester eller bil av Holtan.

 

Hvis du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger, kan du gjerne kontakte oss på post@holtanbil.no

 

Holtan vil behandle dine personlige data basert på en av følgende formål:

 

Kontraktsforpliktelser. Eksempel, Holtan kan bli pålagt å behandle dine personopplysninger for å oppfylle vilkårene og avtalene i en ordre eller en servicekontrakt som er inngått av deg eller din arbeidsgiver.

 

Legitime interesser. Holtan legitime interesser inkluderer interessen for å styre sin daglige virksomhet i henhold til lovlig og rettferdig forretningspraksis.

 

Behandling av personopplysninger via nettside:
Holtan Bil as samler ikke inn personopplysninger via nettsiden.

 

Kategorier av personlige data Holtan Bil kan behandle

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke nødvendigvis vil benytte oss av alle data som er oppgitt under.
 

Kontaktdata, for eksempel navn, e-postadresse, telefonnummer
 

Organisasjonsdata, for eksempel kontaktperson, stilling, arbeidssted
 

Kontraktsmessige data, for eksempel bestillinger, kontrakter og andre avtaler mellom deg og/eller ditt firma og Holtan.
 

Sjåfør data for eksempel sertifikater og sjåførkort
 

Bilgenerert data, for eksempel kjøretøyidentifikasjon, bruks og sensor data fra kjøretøy, geografisk posisjoneringsdata, fartsskriver data, språkinnstillinger på dashbordet.

 

Holtan vil først og fremst få dine personlige data fra deg og din arbeidsgiver.  Vi kan også få data direkte fra våre leverandører og samarbeidspartnere eller andre offentlige tilgjengelige kilder.

 

Holtan vil ikke dele dine personlige data med noen utenfor EU/EØS.  Hvis fremtidige hendelser endrer denne policyen, vil du bli varslet.

 

Holtan vil bare beholde dataene så lenge det er nødvendig for å oppfylle sine juridiske eller kontraktsmessige forpliktelser og ikke lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle det formålet som dataene ble samlet inn for.

 

Hvordan vi beskytter dine data

Du har rett til å kreve informasjon om dine personlige data behandlet hos Holtan.  Du har også rett til retting av personlige data hvis det er feil.  I tillegg har du rett til å bli glemt. Du har du rett til å be om at behandlingen av dine personlige data blir begrenset under bestemte omstendigheter. Du kan protestere mot dataene som behandles av legitime årsaker eller for direkte markedsføringsformål.  Til slutt, har du rett til data portabilitet og overføring av data til en annen behandlingsansvarlig.

 

I Tillegg du har en klar rett til å klage på hvordan Holtan behandler dine personlige data til en tilsynsmyndighet.  I Norge vil dette være Datatilsynet.  Mer informasjon finner du her https://www.Datatilsynet.no/.

Vi tilbyr totale løsninger innen transportnæringen Kontakt oss for en uforpliktende samtale.